s1 kontakt

Bezpłatna konsultacja
adwokacka

s2 wypadki

Wypadki

s3 imigracyjne

Sprawy imigracyjne

s4 karne

Sprawy karne


Wypadki

W dziedzinie wypadków pomagam w uzyskaniu odszkodowania wynikającego z:

  •     wypadków drogowych
  •     wypadków przy pracy
  •     wypadków w miejscach publicznych
  •     czynów niedozwolonych

Roszczenia odszkodowawcze w takich sprawach to:

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
  • odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów leczenia, rehabilitacji, utraconych zarobków i innych korzyści
  • odszkodowanie z tytułu niezdolności do pracy zarobkowej lub z konieczności stałego lub długotrwałego leczenia, rehabilitacji lub opieki osób trzecich

Zadzwoń po darmową konsultację: 610-621-5777